Xoroshe

Koszyk (0)

Regulamin

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.xoroshe.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep www.xoroshe.pl jest prowadzony przez firmę: XOROSHE
Magdalena Pietruk
ul. Warszawska 55/14
15-062 Białystok
NIP: 5422888424

Adres do korespondencji: XOROSHE
ul Warszawska 55/14
15-062 Białystok
e-mail: xoroshedesign@gmail.com

Zakup w sklepie internetowym www.xoroshe.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej xoroshe.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie xoroshe.pl, wybór sposobu dostawy i formy płatności oraz przesłanie zamówienia.
 3. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej bądź za pomocą e-maila wysłanego na adres xoroshedesign@gmail.com. Po złożeniu zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie www.xoroshe.pl, Zamawiający otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do sklepu.
 4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu xoroshe.pl.
 5. Aby dokonać zakupu nie jest wymagane założenie konta w sklepie, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.
 6. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail z informacją zwrotną, jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do sklepu.
 7. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. Firma XOROSHE zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy: transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym sklepu (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 9. Zamówienia w sklepie internetowym xoroshe.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w jednym z dostępnych jeżyków obsługiwanych przez stronę.
 10. Sklep Internetowy xoroshe.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 11. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy xoroshe.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 12. W przypadku, gdy realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.
 13. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy xoroshe.pl.
 14. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy xoroshe.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy xoroshe.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy xoroshe.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 15. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta xoroshe.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@xooroshe.pl.
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została /dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

Ceny towarów

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego xoroshe.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie: podawane są w złotych polskich; nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego xoroshe.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;
 3. Firma XOROSHE prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

Formy płatności

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
  • osobiście, gotówką podczas odbierania zamówienia w uzgodnionym punkcie odbioru. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym xoroshe.pl;
  • osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego xoroshe.pl;
  • przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową (akceptowane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.
 2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy xoroshe.pl potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Warunki dostawy towarów

 1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  • Paczka pocztowa: Przesyłki są wysyłane paczką pocztową priorytetową. Czas dostawy jest uzależniony od przewoźnika. Przewidywany czas dostawy wynosi około 3 dni.
  • Poczta kurierska: Przesyłki wysyłane są przy udziale firmy kurierskiej. Czas dostawy jest uzależniony od przewoźnika. Przewidywany czas dostawy wynosi około 2 dni.
 2. Firma XOROSHE będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie xoroshe.pl (w przypadku przedpłaty od momentu potwierdzenia płatności). Jest to orientacyjny czas liczony od momentu złożenia zamówienia do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską.
 3. Rozpatrywanie zamówienia zaczyna się dopiero po pozytywnej autoryzacji zapłaty za towar.
 4. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
  • sprawdzeniu przez obsługę sklepu kompletności wysłanych danych,
  • skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
 5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Firmy XOROSHE wpłyną odpowiednie środki.
 6. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Obsługę sklepu telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres xoroshedesign@gmail.com.
 7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
 8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów przy zastrzeżeniu, że koszty dostawy dla złożonego zamówienia nie ulegną zmianie.
 9. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.
 10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny xoroshe.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

Reklamacje i gwarancje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący.
 7. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków za transakcję sklep dokona na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zwroty zakupionych towarów

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien w terminie 14 dni od daty jego otrzymania odesłać towar należycie zapakowany pod adres XOROSHE Magdalena Pietruk; ul. Warszawska 55 / 14; 15-062 Białystok. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
 3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię ochronną) lub plomby zabezpieczające towar.
 4. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru następuje niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez XORSHE na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo lub za pomocą przelewu.
 5. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków za transakcję sklep dokona na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.xoroshe.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Sklep Internetowy www.xoroshe.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.xoroshe.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.xoroshe.pl.
 4. Sklep Internetowy www.xoroshe.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 5. Firma XOROSHE zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w katalogu sklepu internetowego z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyły złożonych lub zrealizowanych zamówień;
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.xoroshe.pl;
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego www.xoroshe.pl;
  • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 8. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: xoroshedesign@gmail.com